Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871666

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 18 września 2013 r.
III SA/Gl 1044/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Kupiec (spr.).

Sędziowie WSA: Renata Siudyka, Iwona Wiesner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 września 2013 r. przy udziale - sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. w D. w na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego (zabezpieczenia zobowiązania podatkowego) oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.