III SA/Gd 89/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku - OpenLEX

III SA/Gd 89/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2822228

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 listopada 2016 r. III SA/Gd 89/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sędziowie WSA: Elżbieta Kowalik-Grzanka, Paweł Mierzejewski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2016 r. sprawy ze skargi S. K. na decyzję Wojewody (...) z dnia 19 listopada 2015 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.