III SA/Gd 791/19, Powiadomienie doktoranta o wszczęciu postępowania w sprawie jego skreślenia z listy doktorantów - Wyrok... - OpenLEX

III SA/Gd 791/19, Powiadomienie doktoranta o wszczęciu postępowania w sprawie jego skreślenia z listy doktorantów - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3070329

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.