Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884154

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 30 października 2012 r.
III SA/Gd 536/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Zarządzenie, Dla spraw rozpoznawanych łącznie prowadzić jedne akta pod sygnaturą, III SA/Gd 530/12, dołączając akta wszystkich spraw połączonych i umieszczając w nawiasie na okładce sygnatury dołączonych spraw (§ 25, zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach, administracyjnych)., Zakreślić w repertorium sprawy o sygnaturach III SA/Gd 531/12" III SA/Gd 532/12, III SA/Gd 533/12, III SA/Gd 534/12, III SA/Gd 535/12" III SA/Gd 536/12.,

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.