Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891199

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 30 października 2012 r.
III SA/Gd 532/12

UZASADNIENIE

Sentencja

III SA/Gd 533/12, III SA/Gd 534/12, III SA/Gd 535/12" III SA/Gd 536/12.,

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.