III SA/Gd 481/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2995455

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 września 2018 r. III SA/Gd 481/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bartłomiej Adamczak (spr.).

Sędziowie WSA: Jolanta Sudoł, Alina Dominiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2018 r. sprawy ze skargi M. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie świadczenia wychowawczego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.