Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2827292

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 26 lutego 2015 r.
III SA/Gd 38/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sędziowie WSA: Felicja Kajut, Jolanta Sudoł (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2015 r. sprawy ze skarg "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) na decyzje Dyrektora Izby Celnej (...) z dnia 6 maja 2014 r.: nr (...); nr (...) w przedmiocie cła antydumpingowego oddala skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.