III SA/Gd 378/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812173

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 maja 2016 r. III SA/Gd 378/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Hyla.

Sędziowie WSA: Bartłomiej Adamczak (spr.), Alina Dominiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 maja 2016 r. spraw ze skarg A. L. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia 8 lutego 2016 r., nr (...); z dnia 8 lutego 2016 r., nr (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.