III SA/Gd 180/22, Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego bratu osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy osoba zobowiązana w... - OpenLEX

III SA/Gd 180/22, Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego bratu osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy osoba zobowiązana w pierwszej kolejności do sprawowania opieki nad tą osobą, sama nie legitymuje się wprawdzie orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale obiektywnie nie jest zdolna tego obowiązku wypełnić - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3379794

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.