III SA/Gd 176/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3141027

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 lipca 2019 r. III SA/Gd 176/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janina Guść (spr.).

Sędziowie WSA: Bartłomiej Adamczak, Paweł Mierzejewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lipca 2019 r. sprawy ze skargi S. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia 17 grudnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zobowiązania do jego zwrotu oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.