III PZP 27/73 - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 16314

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 1973 r. III PZP 27/73

Dokument posiada tylko metrykę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.