III PSKP 9/21, Porozumienie z inwestorem stanowiące nienazwaną umowę cywilnoprawną jako źródło praw podmiotowych dla indywidualnych pracowników - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3410103

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.