III PSK 92/22, Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu. Groźba bezprawna jako wada oświadczenia woli - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3605131

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.