III PK 57/16, Powinności pracodawcy w zakresie zaznajamiania pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. Rozumienie sformułowania „wyłącznie z winy poszkodowanego”, o którym mowa w art. 435 § 1 k.c. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2269083

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.