III PK 17/12, Wymagania, którym musi odpowiadać zagadnienie prawne, uzasadniające przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania. Sposób wykazania występowania w sprawie istotnego zagadnienia prawnego. Wykładnia pojęcia obowiązku udzielenia urlopu przez pracodawcę, o którym mowa w art. 167(2) k.p. - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2041816

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.