III PK 163/16, Dopuszczenie dowodu z przesłuchania strony, mimo nieprawidłowego usprawiedliwienia nieobecności strony na rozprawie, na której strona miała zostać przesłuchana. Sposób realizacji przez pracodawcę obowiązku zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2435632

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.