III PK 15/16, Weryfikowanie wysokości wynagrodzenia kuratorów sądowych. Waloryzacja wynagrodzeń za pracę w niektórych sektorach publicznej sfery zatrudnienia. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2169494

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.