III OSK 929/21, Zasady dostępu do informacji publicznej na tle przepisu art. 11c ustawy z 2011 roku o Krajowej Radzie... - OpenLEX

III OSK 929/21, Zasady dostępu do informacji publicznej na tle przepisu art. 11c ustawy z 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa. Informacja o aktywności konkretnych sędziów jako funkcjonariuszy publicznych a pojęcie informacji publicznej. Ujawnienie danych osobowych sędziów popierających kandydatów do KRS a prawo do prywatności. Prawo do informacji publicznej w postaci załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3287604

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.