III OSK 4921/21, Ustalenie regulaminu korzystania z hal sportowych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę - Wyrok... - OpenLEX

III OSK 4921/21, Ustalenie regulaminu korzystania z hal sportowych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3344425

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.