III OSK 2907/21, Niedopuszczalność zorganizowania nauczania religii wszystkich dzieci od klasy „0” do klasy „VIII” w ramach... - OpenLEX

III OSK 2907/21, Niedopuszczalność zorganizowania nauczania religii wszystkich dzieci od klasy „0” do klasy „VIII” w ramach jednej grupy międzyklasowej. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3121544

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.