Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2653069

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
III KZ 15/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Andrzej Siuchniński.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku skazanego R. M. K. o wznowienie postępowania po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. zażalenia skazanego na zarządzenie upoważnionego sędziego Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 28 stycznia 2019 r., sygn. akt II AKo (...), o odmowie przyjęcia wniosku o wznowienie postępowania Postanowił:

utrzymać w mocy zaskarżone zarządzenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.