III KO 112/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2747131

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2019 r. III KO 112/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Kala.

Sentencja

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 10 lipca 2019 r. na posiedzeniu w trybie art. 545 § 3 k.p.k. w sprawie W.T. kwestii przyjęcia wniosku skazanego o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 23 maja 2018 r., sygn. akt II AKzw (...) utrzymującym w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w S. z dnia 4 kwietnia 2018 r., sygn. akt III Kow (...) na podstawie art. 545 § 3 k.p.k.

Postanowił odmówić przyjęcia wniosku o wznowienie postępowania wobec jego oczywistej bezzasadności.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.