III KK 512/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3177010

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2019 r. III KK 512/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Wiesław Kozielewicz (spr.).

Sędziowie SN: Małgorzata Gierszon, Zbigniew Puszkarski.

Sentencja

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w składzie:

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Krajowej Barbary Nowińskiej

(...)

Sąd Najwyższy postanowił:

1. na postawie art. 432 k.p.k. w zw. z art. 518 k.p.k. pozostawić bez rozpoznania kasację obrońcy skazanego M. O. wniesioną od wyroku Sądu Okręgowego w S. z dnia 15 marca 2018 r., sygn. akt VI Ka (...) utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S. z dnia 23 października 2017 r., sygn. akt XIV (...);

2. na podstawie art. 636 k.p.k. w zw. art. 637 § 1 k.p.k. i art. 637a

k.p.k. kosztami sądowymi postępowania kasacyjnego obciążyć skazanego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.