III KK 234/13, Przepis art. 399 § 1 k.p.k. a konieczność uprzedzenia stron o możliwości zmiany opisu czynu. - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1375217

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.