III KK 167/19, Zakaz wstępu do lasu. Przyczyny, z których możliwe jest wprowadzenie zakazu wstępu do lasu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Dopuszczalność orzekania w postępowaniu nakazowym. Czyn zabroniony stypizowany w art. 151 § 1 k.w. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2698515

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.