III KK 125/14, Domaganie się określenia czasu trwania środka karnego w postaci nakazu opuszczenia lokalu zamieszkiwanego... - OpenLEX

III KK 125/14, Domaganie się określenia czasu trwania środka karnego w postaci nakazu opuszczenia lokalu zamieszkiwanego wspólnie z pokrzywdzonym w kasacji wniesionej na korzyść oskarżonego. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNKW 2015/2/19

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.