III KK 123/13, Sąd właściwy do rozpoznawania spraw o przestępstwa wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Brak możliwości arbitralnego dokonania przez sąd zmian w treści wniosku złożonego przez prokuratora na podstawie art. 335 § 1 k.p.k. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNKW 2013/9/79

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.