III FSK 292/21, Właściciel pojazdu jako osoba odpowiedzialna za nieuiszczenie opłaty parkingowej. - Wyrok Naczelnego Sądu... - OpenLEX

III FSK 292/21, Właściciel pojazdu jako osoba odpowiedzialna za nieuiszczenie opłaty parkingowej. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3338320

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.