III CZP 7/19, Skutek ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pozostającej w ustroju... - OpenLEX

III CZP 7/19, Skutek ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pozostającej w ustroju wspólności majątkowej. - Uchwała Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNC 2020/6/46

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.