III CZP 56/19, Dopuszczalność oddalenia powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, wytoczonego przez prokuratora wobec dziecka pochodzącego ze sztucznego zapłodnienia od anonimowego dawcy nasienia. - Uchwała Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNC 2020/11/90

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.