III CZP 52/23, Wstrzymanie pobierania wynagrodzeń nie pociągające za sobą skutku zwolnienia z obowiązku zapłaty tych wynagrodzeń - Uchwała Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3713663

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.