Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721812

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 4 września 2019 r.
III CZP 41/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jacek Gudowski.

Sędziowie SN: Anna Owczarek, Katarzyna Tyczka-Rote (spr.).

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku M. K. przy uczestnictwie M. D. i Gminy Miasta G. o zniesienie współwłasności, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 4 września 2019 r., z urzędu:

prostuje oczywisty błąd pisarski w uchwale z dnia 28 marca 2019 r. przez zastąpienie słów "współwłasności" i "współwłaścicielom" słowami "wspólności" i "współuprawnionym".

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.