III CZP 28/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3181436

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2021 r. III CZP 28/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Marta Romańska.

Sędziowie SN: Paweł Grzegorczyk (spr.), Monika Koba,.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w N. przy uczestnictwie V. M. o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 28 maja 2021 r., na skutek zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Rejonowy w N. postanowieniem z dnia 18 marca 2020 r., sygn. akt I Cz (...),

"Czy warunkiem złożenia skargi na orzeczenie referendarza sądowego jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia?"

odmawia podjęcia uchwały.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.