III CZP 13/13, Charakter wyroku stwierdzającego nieważność sprzecznej z ustawą uchwały wspólników lub walnego zgromadzenia. Zaskarżanie uchwał zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej. - Uchwała Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNC 2014/3/23

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.