III CZP 11/20, Następstwa uznania umowy kredytu indeksowanego za nieważną z powodu zawarcia w niej klauzul abuzywnych. - Uchwała Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNC 2021/6/40

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.