III CZ 50/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2609899

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. III CZ 50/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Marta Romańska.

Sędziowie SN: Marian Kocon, Anna Kozłowska (spr.),.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego w K. przeciwko Syndykowi masy upadłości S. sp. z o.o. w K. i Skarbowi Państwa - Prezydentowi Miasta R. o ustalenie, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 18 stycznia 2019 r., zażalenia strony Syndyka masy upadłości S. sp. z o.o. w K. na postanowienie Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 20 września 2018 r., sygn. akt I ACa (...), zwrócić akta sprawy Sądowi Apelacyjnemu w (...) celem sporządzenia uzasadnienia postanowienia tego Sądu z dnia 26 lipca 2018 r., sygn. akt I ACa (...) (WSC (...)).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.