III CSK 90/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3083060

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2020 r. III CSK 90/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jacek Grela.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa C. S.A. z siedzibą w K. przeciwko W. S. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 9 września 2020 r., na skutek skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 19 października 2017 r., sygn. akt I ACa (...), zawiesza postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 9 września 2020 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.