III CSK 159/17, Klauzula indeksacyjna zawarta w umowie kredytowej jako określająca główne świadczenie stron. Swoboda banku w ustalaniu kursu waluty. Skutki eliminacji klauzuli indeksacyjnej z umowy kredytu. Abuzywność klauzuli indeksacyjnej. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2642144

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.