III CSK 114/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2615471

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2019 r. III CSK 114/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jacek Gudowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa G. S.A. w S. przeciwko M. L. o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 31 stycznia 2019 r., wniosku pozwanego o zezwolenie na złożenie pisma procesowego, zezwala pozwanemu na złożenie w terminie 14 dni pisma przygotowawczego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.