Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722622

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 12 września 2019 r.
III CO 87/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Anna Kozłowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku G. K. przeciwko S. (...) z siedzibą w Z. (Szwajcaria) o zawezwanie do próby ugodowej, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 12 września 2019 r., wniosku o oznaczenie sądu, oznacza Sąd Rejonowy w K. jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.