Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2692703

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 11 lipca 2019 r.
III CO 85/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Marta Romańska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa E. T.-P. przeciwko K. P. o rozwód, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 11 lipca 2019 r., wniosku o oznaczenie sądu, Dnia 11 lipca 2019 r. oznacza Sąd Okręgowy w K. jako właściwy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.