Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509558

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 28 czerwca 2018 r.
III CO 60/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jacek Gudowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa R.D. przeciwko M.D. o rozwód, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 28 czerwca 2018 r., wniosku o oznaczenie sądu, Dnia 28 czerwca 2018 r. oznacza Sąd Okręgowy w K. jako właściwy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.