Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2665219

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 14 maja 2019 r.
III CO 52/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Bogumiła Ustjanicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku E. N. o oznaczenie sądu w sprawie z jej powództwa przeciwko M. N. o rozwód, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 14 maja 2019 r.,

Dnia 14 maja 2019 r. oznacza Sąd Okręgowy w N. jako właściwy do rozpoznania sprawy z powództwa E. N. przeciwko M. N. o rozwód.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.