III CO 3/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2607890

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2019 r. III CO 3/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jacek Gudowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku J. D. o oznaczenie sądu w sprawie z jego powództwa przeciwko B. (F., T., Wielka Brytania), w tym jego następcom prawnym lub osobom jego prawa reprezentującym, o ustalenie prawa własności ciągnika rolniczego marki M., przy uwzględnieniu wartości przedmiotu sporu przewyższającej 100 000 zł, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 8 stycznia 2019 r., oznacza Sąd Okręgowy w K. jako właściwy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.