Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720828

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 20 września 2019 r.
III CO 106/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku A. R. przeciwko A. N. R. i Y. M. (C. M.) R. o zawezwanie do próby ugodowej, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 20 września 2019 r., wniosku o oznaczenie sądu, oznacza Sąd Rejonowy w K. jako właściwy do rozpoznania wniosku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.