III AUa 500/13, Prawo małżonka do pobrania świadczenia emerytalnego w razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o emeryturę... - OpenLEX

III AUa 500/13, Prawo małżonka do pobrania świadczenia emerytalnego w razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o emeryturę za okres przed rozpoznaniem wniosku, jak również do świadczenia później wstrzymanego, które nie zostało wypłacone wobec niemożności doręczenia z powodu zaginięcia i śmierci emeryta. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1477289

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.