III APa 28/15, Reguły odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez ruch przedsiębiorstwa. Przesłanki przyznania świadczeń z... - OpenLEX

III APa 28/15, Reguły odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez ruch przedsiębiorstwa. Przesłanki przyznania świadczeń z tytułu stosowania przez pracodawcę mobbingu. Przesłanki mobbingu. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2096413

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.