II USKP 43/21, Podstawa do powstania obowiązku ubezpieczenia społecznego w związku z wykonywaniem działalności pozarolniczej.... - OpenLEX

II USKP 43/21, Podstawa do powstania obowiązku ubezpieczenia społecznego w związku z wykonywaniem działalności pozarolniczej. Przejawy działalności gospodarczej - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3232186

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.