II UK 82/12, Okres pracy w szczególnych warunkach uprawniający do emerytury na podstawie art. 184 u.e.r.f.u.s. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNP 2013/19-20/230

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.