II UK 570/13, Fakultatywność obowiązku zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNP 2016/1/11

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.